№ 10 (2015)

Проблеми політичної історії України

Зміст

Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова 4-10 168 (English)
Сергій Іванович Світленко
Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 11-20 168-169 (English)
Олексій Борисович Шляхов
До питання фінансового утримання катеринославської поліції в 70-х рр. ХІХ ст. 20-25 169 (English)
Дарія Валеріївна Коротенко
Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 25-30 170 (English)
Антоніна Михайлівна Лобода
Соціально-економічний розвиток Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 31-34 170-171 (English)
Олена Сергіївна Бабічева, Василь Олександрович Галаганов
Соціально-професійний склад населення міст Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст. 35-41 171-172 (English)
Володимир Іванович Мороз, Лілія Володимирівна Гриженко
«Союз російських соціал-демократів за кордоном» (1898–1901): забуті сторінки історії 41-56 172 (English)
Юрій Іванович Коломоєць, Сергій Іванович Поляков
Економічна криза в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та політика царського уряду з її подолання (на матеріалах галузевої преси 56-63 PDF (English)
Андрій Геннадійович Перетокін
Бойова робота соціал-демократів Катеринославської губернії в 1905–1907 рр. 63-74 173-174 (English)
Олександр Олексійович Чепурко
Дії царської прокуратури та суду стосовно українських соціал-демократів Наддніпрянщини в роки реакції (1907–1910) 74-79 174 (English)
Олександр Петрович Сарнацький
Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 79-85 175 (English)
Людмила Миколаївна Лучка
Перша світова війна у висвітленні газет російських емігрантів в Австралії 85-92 175-176 (English)
Олександр Іванович Савченко
Фотографічна справа у просвітній роботі Союзу визволення України 93-99 176 (English)
Лідія Миколаївна Кривошеєва
Діяльність Катеринославської міської думи в контексті подій кінця жовтня 1917 р. 99-107 177 (English)
Віталій Якович Яценко
Політика українізації у 1920-х рр. – погляд сучасників 108-113 177-178 (English)
Олена Юріївна Коломоєць
Леонід Красін як ідеолог радянської державної монополії зовнішньої торгівлі 114-123 178 (English)
Дмитро Володимирович Архірейський
Л. В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) 124-131 178-179 (English)
Варфоломей Степанович Савчук
Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність у 1920-х рр. 131-136 179-180 (English)
Вячеслав Альбертович Сливенко
Політика, ідея, трагізм: українські збройні сили в Галичині (1939–1943) 137-142 180 (English)
Ігор Іванович Дрогобицький
Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) 143-152 181 (English)
Ігор Антонович Шахрайчук
Питання про владу в конституційному процесі в Україні (1990–2014) 153-161 181-182 (English)
Галина Петрівна Євсєєва, Геннадій Георгійович Кривчик
Розвиток та перспективи взаємовідносин України й Таджикистану 161-167 182 (English)
Наталія Миколаївна МикитчукДніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.