№ 9

Зміст

Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Посполитої XVI–XVII ст. PDF
Вячеслав Вікторович Гіпіч
Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. П. Драгоманова (закінчення) PDF
Сергій Іванович Світленко
До історії заслання М. В. Ковалевського PDF
Анастасія Ігорівна Нікітенко
Штрихи до політичного портрета катеринославського губернатора В. К. фон Шліппе PDF
Олексій Борисович Шляхов
Поглиблення конфлікту в середовищі російської соціал-демократичної еміграції після І з’їзду «Союзу російських соціал-демократів» PDF
Юрій Іванович Коломоєць
Протекціоністська політика царського уряду, спрямована на розвиток Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. PDF
Андрій Геннадійович Перетокін
Катеринославський губернатор Ф. Е. Келлер та його погляди на вирішення економічних та політичних проблем регіону PDF
Ольга Валеріївна Дриганюк
Проблеми державно-політичного устрою у програмах українських політичних партій напередодні і під час революції 1905–1907 рр. PDF
Ірина Миколаївна Ковальська-Павелко
Діяльність російських націоналістичних організацій початку ХХ ст. в україні: історіографія проблеми PDF
Ольга Володимирівна Головіна
Базельський з’їзд груп сприяння 1908 р. про взаємодію РСДРП та Бунду за кордоном PDF
Сергій Іванович Поляков
Андрій Жук – конструктор українських політичних проектів напередодні першої світової війни (від «Вільної України» до Українського Інформаційного Комітету) PDF
Андрій Миколайович Магурчак
Січовий рух і створення українських військових частин під час Першої світової війни PDF
Лідія Миколаївна Кривошеєва
Бібліотечна справа Катеринославщини під час Першої світової війни PDF
Людмила Миколаївна Лучка
Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912–1917 рр. PDF
Олександр Іванович Савченко
«Українське питання» в діяльності гласних-кадетів Катеринославської міської думи восени 1917 р. PDF
Віталій Якович Яценко
Обговорення національного питання на ХІІ з’їзді РКП(б) PDF
Олена Юріївна Коломоєць
Петро Семенович Палько – ректор Дніпропетровського університету (з когорти розстріляних) PDF
Варфоломей Степанович Савчук
Історія створення Державного українського університету у м. Дніпропетровськ PDF
Олександр Олексійович Чепурко
Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. PDF
Ігор Антонович Шахрайчук
Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні PDF
Катерина Василівна Сімонова
Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) PDF
Олег Вікторович Бойко, Катерина Олександрівна Дубінська
Глобальна світова криза і стан вищої професійної освіти в Україні PDF
Володимир Іванович Мороз, Лілія Володимирівна Гриженко
Зміст англійською. Без заголовку
Contents IssueДніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.